พฤษภาคม 13, 2021
 • พฤษภาคม 13, 2021
 • Home
 • นโยบาย

นโยบาย

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.8″][et_pb_row _builder_version=”4.3.2″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.3.2″][et_pb_text _builder_version=”4.5.1″ text_font=”Rubik|300|||||||” text_text_color=”#2a2a2a” text_font_size=”24px” text_line_height=”1.4em” header_font=”|600||on|||||” header_text_align=”left” header_font_size=”35px” header_letter_spacing=”0em” header_line_height=”1.1em” header_2_font_size=”96px” header_3_font_size=”96px” header_4_font_size=”96px” header_5_font_size=”96px” header_6_font_size=”96px” text_orientation=”right” text_font_size_tablet=”” text_font_size_phone=”20px” text_font_size_last_edited=”on|desktop” header_font_size_tablet=”56px” header_font_size_phone=”40px” header_font_size_last_edited=”off|desktop” header_2_font_size_tablet=”56px” header_2_font_size_phone=”30px” header_2_font_size_last_edited=”on|phone” header_3_font_size_tablet=”56px” header_3_font_size_phone=”30px” header_3_font_size_last_edited=”on|phone” header_4_font_size_tablet=”56px” header_4_font_size_phone=”30px” header_4_font_size_last_edited=”on|phone” header_5_font_size_tablet=”56px” header_5_font_size_phone=”30px” header_5_font_size_last_edited=”on|phone” header_6_font_size_tablet=”56px” header_6_font_size_phone=”30px” header_6_font_size_last_edited=”on|phone” text_orientation_tablet=”left” text_orientation_phone=”” text_orientation_last_edited=”on|tablet”]

นโยบาย

[/et_pb_text][et_pb_divider color=”#000000″ divider_weight=”2px” _builder_version=”4.4.8″][/et_pb_divider][et_pb_text _builder_version=”4.5.1″ text_font=”|300|||||||” text_text_color=”#000000″ text_font_size=”20px” text_line_height=”1.8em” ol_font=”|300|||||||” ol_text_color=”#000000″ ol_line_height=”1.7em” hover_enabled=”0″ ol_font_size=”16px”]

วัตถุประสงค์ของสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย

 1. เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ
 2. ส่งเสริมการปกครองโดยมีรัฐสภาตามระบอบประชาธิปไตย
 3. สนับสนุนปฏิญญาสากลแห่งสหประชาชาติ
 4. สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างมวลสมาชิกสมาคม องค์กรรัฐสภาไทยและนานาชาติ
 5. เสริมสร้างเกียรติภูมิภาพลักษณ์สมาชิกรัฐสภาไทย
 6. ดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สมาชิกสมาคมรัฐสภาไทยและแก่ประเทศชาติ
 7. เผยแพร่ข่าวสารระหว่างมวลสมาชิกและประชาชนเพื่อความเข้าใจอันดี
 8. เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
  ทรงเป็นประมุขด้วยความเป็นกลาง ไม่สนับสนุนด้านการเงิน
  หรือทรัพย์สินอื่นแก่นักการเมืองและพรรคการเมืองใด

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.5.1″ text_font=”|300|||||||” text_text_color=”#000000″ text_font_size=”20px” text_line_height=”1.8em” ol_font=”|300|||||||” ol_text_color=”#000000″ ol_line_height=”1.7em” hover_enabled=”0″ quote_font_size=”18px” ol_font_size=”16px”]

The Thai Parliamentary Member Association’s
main objectives:

 1. To esteem national institution, religions, the King and constitution.
 2. To promote the Democratic form of Government by the
  democratic parliamentary system
 3. To support the universal declaration of United Nations
 4. To create good relationship among Thai and International
  parliamentary members
 5. To enhance the Thai parliamentary members’ dignity and image
 6. .To conduct the beneficial activities for the members of the Thai
  Parliamentary Member Association and the nation.
 7. To disseminate news and information among the members and
  people for good understanding
 8. To promote the Democratic form of Government with the King
  as the Head of State and remain neutral, not to support any
  politicians and political parties with money or other resources.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]