พฤษภาคม 8, 2021
  • พฤษภาคม 8, 2021
  • Home
  • สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก

 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านสมาชิกรัฐสภาทั้งอดีตและปัจจุบันท่านเพียงแต่เข้าไปในกลุ่มไลน์ สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย ส่วนสมาชิกรัฐสภาท่านอื่นๆสามารถ แจ้งชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อและสมาชิกภาพรัฐสภาของท่านมาที่ศูนย์ติดต่อของเราทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0991178947 สำหรับบุคคลทั่วไปจะเป็นสมาชิกได้ก็โดยการสมัครมาที่ หมายเลข 0991178947 พร้อมจัดส่งสำเนาบัตรประชาชนถ่ายพร้อมใบหน้าของท่านเป็นกรณีไป