พฤษภาคม 11, 2021
  • พฤษภาคม 11, 2021
  • Home
  • เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

กลุ่มสมาชิกรัฐสภาผู้ประสงค์จะมีสื่อกลางติดต่อระหว่างสมาชิกและองค์กรอื่นๆและ สนับสนุนกิจกรรมของสมาชิกรัฐสภาไม่ได้มีวัตถุประสงค์จัดทำเว็บไซต์นี้เพื่อแสวงหาผลกำไรใดๆ กลุ่มบุคคลที่มาร่วมจัดทำเป็นอดีต สส. และอดีตสว.และมีพนักงานผู้ชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ