พฤษภาคม 8, 2021
  • พฤษภาคม 8, 2021

4 ข้อต้องรู้ ป้องกัน COVID-19

admin By on พฤษภาคม 13, 2020 0 201 Views

4 ข้อต้องรู้ ป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุข ขอแนะนำประชาชนทุกท่านเกี่ยวกับ “4 ข้อต้องรู้ป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)” โดยสามารถทำได้ ดังนี้

รับประทานอาหารปรุงสุกเท่านั้นใช้ช้อนกลางขณะรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นล้างมือทุกครั้งด้วยน้ำและสบู่หรือใช้เจลล้างมือ เมื่อสัมผัสสิ่งสกปรกสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อไปในแหล่งชุมชน/พื้นที่เสี่ยง หากมีไข้ น้ำมูก ไอ เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบปรึกษาแพทย์ หากท่านหรือบุคคลรอบข้างท่านใดที่มีลักษณะอาการดังกล่าวให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

โดย กระทรวงสาธารณสุข