กรกฎาคม 25, 2021
  • กรกฎาคม 25, 2021
  • Home
  • แพทย์อาสา

แพทย์อาสา

เพื่ออำนวยความแก่ทุกท่านในยามที่บ้านเมืองไม่ปรกติ เว็บไซต์ของเรายินดีจัดแพทย์ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำเบื้องต้นให้ท่านและครอบครัวโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในกรณีที่จำเป็นก็ยินดีแนะนำสถานพยาบาลให้และติดต่อแพทย์รักษาให้ท่านในบางกรณี ในกรณีต้องพบแพทย์ นายแพทย์ วีระยุทธ์ ยินดีให้ไปพบได้ที่ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา แผนก อายุรกรรม2 ชั้น 2
ในเบื้องต้น ท่านสามารถโทร.สอบถามมาได้ที่  พลอากาศตรี นายแพทย์วีระยุทธ์ พิชญโยธิน โทร. 0830912714 เวลา 17.00-19.00 น.

 

Heading