สิงหาคม 4, 2021
  • สิงหาคม 4, 2021
  • Home
  • ข่าวทั่วไป
  • เปิดบริการรักษาแล้วโรงพยาบาลสนาม ตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาครมีความพร้อมทั้ง OPD และ IPD

เปิดบริการรักษาแล้วโรงพยาบาลสนาม ตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาครมีความพร้อมทั้ง OPD และ IPD

By on ธันวาคม 27, 2020 0 422 Views

จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปรับพื้นที่ส่วนหน้าตลาดกุ้งฯ ให้เป็นโรงพยาบาลสนาม (ตลาดกลางกุ้ง) จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรองรับผู้ป่วยโดยโรงพยาบาลบำราศนราดูร เป็นผู้รับผิดชอบดูแล

โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ได้จัดขึ้นมาเพื่อรองรับผู้ป่วยที่อยู่ในตลาดกลางกุ้ง เป็นการควบคุมโรคไม่ให้ออกไปสู่ภายนอก เป็นเสมือนโรงพยาบาลเฉพาะหน้า ที่รับผู้เจ็บป่วยในทุกกรณี โดยกรณีไหนที่รักษาได้ก็จะดำเนินการรักษา แต่ถ้ารักษาไม่ได้ก็จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่สูงกว่า เช่น โรงพยาบาลสมุทรสาคร หรือโรงพยาบาลของกรมการแพทย์

การให้บริการนั้นจะแบ่งการรักษาออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนคนไข้นอก กับ คนไข้ใน มีเตียงไว้รองรับประมาณ 40 เตียง มีศักยภาพเทียบเท่าโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก แต่มีการขยายพื้นที่ขึ้นมา และอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมโรคทุกประการ เช่น เตียงห่างกัน 1 เมตร มีระบบควบคุมการติดเชื้อ ระบบการถ่ายเทภายใน และ ระบบการป้องกันการติดเชื้อ เป็นต้น โดยโรงพยาบาลสนามแห่งนี้พร้อมเปิดให้บริการแล้วตลอด 24 ชั่วโมง มีคนไข้เข้ามารับบริการแล้ว ซึ่งก็มีทั้งคนไข้นอกและคนไข้ใน แต่ละคนมีอาการไม่หนักมากนัก ที่ให้การรักษามากว่า 100 คน พบมีคนไข้หนักเพียงแค่ 2 คน ได้ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสมุทรสาครแล้ว ส่วนที่อาการไม่หนักก็ตรวจรักษาแล้วกลับไปที่พักของตน จึงไม่มีคนไข้นอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม

ขณะนี้โรงพยาบาลสนามมีความพร้อมทั้ง OPD และ IPD ส่วนการจัดโซนคนไข้นั้นจะมี 3 ระดับ คือ ถ้าเป็นคนไข้ที่มีอาการมากกว่าปกติทั่วไป จะอยู่ตรงโซนหน้าใกล้กับหน้าเคาน์เตอร์พยาบาล มีอุปกรณ์การให้ออกซิเจน  เตียงสามารถปรับระดับได้ ให้ยาได้ และอยู่ใกล้ชิดพยาบาล , ส่วนโซนภายในจะเป็นผู้ที่ติดเชื้อโควิดแล้ว  อีกโซนหนึ่งคือ โซนปลอดเชื้อสำหรับผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อซึ่งจะอยู่เหนือลม โดยจะแยกเป็น 3 โซน เพื่อสะดวกต่อการรักษา

นอกจากนี้ภายในตลาดกลางกุ้งยังมีการจัดอาสาต่างด้าวประมาณ 50 คน เพื่อเข้ามาช่วยเจ้าหน้าที่ฯ ในการควบคุมดูแล และการบริหารแจกจ่ายสิ่งของภายในตลาดกลางกุ้ง รวมถึงการเฝ้าระวังผู้ติดเชื้ออีกด้วย