กรกฎาคม 25, 2021
  • กรกฎาคม 25, 2021

เชิญนายกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย ร่วม คณะกรรมมาธิการกิจการสภาฯ เยี่ยมอดีตสมาชิกรัฐสภา

Avatar By on มกราคม 21, 2021 0 423 Views

 

 

วันที่ 20 ม.ค.64 นายอำพล พันธุ์ประสิทธิ์ อุปนายกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย ได้ขอเข้าพบ นายอนันต์ ผลอำนวย ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ที่รัฐสภา สี่แยกเกียกกาย ถนนสามเสน แขวงนครชัยศรี เขตดุสิต กทม. ในการเข้าพบครั้งนี้ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาฯ ได้สอบถามถึงการรวบรวมความเดือดร้อนของอดีตสมาชิกรัฐสภาทั่วประเทศ ซึ่งนายอำพล พันธุ์ประสิทธิ์ ได้ชี้แจงว่าการส่งข่าวให้บรรดาอดีตสมาชิกรัฐสภาทั่วประเทศตามที่มอบหมาย ปรากฏว่ามีหนังสือตอบกลับและแจ้งความเดือดร้อนน้อยมาก


นายอนันตชัย คุณานันทกุล นายกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย

ขณะเดียวกัน ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาฯ ได้เปิดเผยว่า ทางคณะกรรมาธิการฯ เองก็พยายามเสาะหาข้อมูล และมีโครงการเร่งด่วนจะออกเยี่ยมบรรดาอดีตสมาชิกรัฐสภาโดยเฉพาะอดีต สส. ที่มีผู้เดือดร้อนมาก ดังนั้นในโอกาสที่จะเตรียมออกเยี่ยมก็จะทำหนังสือเชิญ

 นายอนันตชัย คุณานันทกุล นายกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย และตัวแทนสมาคมฯ ได้ร่วมคณะไปด้วย  กำหนดจะเริ่มออกเยี่ยมหลังจากที่ต้องหยุดชะงักไป อาจจะเป็นวันที่ 1 ก.พ.64 ในจังหวัดภาคอิสาน สำหรับกรณีที่กรรมการสมาคมฯ นายอุทัย มิ่งขวัญ ได้พยายามเสาะหาอดีต สส. บางท่านในเขตจังหวัดนครราชสีมานั้น จะได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

พร้อมกันนี้ นายอำพล พันธุ์ประสิทธิ์ ได้ขอคำแนะนำและการสนับสนุนศูนย์แพทย์อาสาจากท่านประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาฯ ในการเตรียมขอนำเข้าวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 จากหลายประเทศเอง โดยจะต้องเป็นชนิดเดียวกับที่รัฐบาลและ อย.อนุญาตแล้ว  และได้เรียนให้ประธานคณะกรรมาธิการฯ ทราบว่า จากการคาดการณ์ของแพทย์ผู้่เชี่ยวชาญของศูนย์แพทย์อาสา  โอกาสที่รัฐบาลจะสามารถนำเข้าวัคซีนให้พอและทั่วถึงภายในเร็ววันมีน้อยมาก  หากศูนย์แพทย์อาสาได้รับอนุญาตจะสามารถนำเข้าและฉีดให้สมาชิกรัฐสภาและครอบครัวภายในเวลาไม่กี่เดือนแน่นอน  อย่างไรก็ดี ข้อเสนอนี้ได้ทำเป็นหนังสือถึงคณะกรรมาธิการกิจการสภาฯ แล้ว โดยประธานฯ ได้รับไว้และจะรีบเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุด

ในโอกาสนี้ นายอำพล พันธุ์ประสิทธิ์ ได้เรียนถามประธานกรรมาธิการกิจการสภาฯ เกี่ยวกับเรื่องการตรวจเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้สมาชิกรัฐสภาทั้งอดีตและปัจจุบัน ได้รับคำตอบว่าทางสภาฯ ไม่ได้เตรียมงบประมาณนี้ไว้ ดังนั้นก็คงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลจะเห็นควรและจัดการ อย่างไรก็ดี นายอำพลได้ชี้แจงไปว่า การจัดการของรัฐบาลอาจจะล่าช้า และศูนย์แพทย์อาสาของสมาคมฯ ก็มีอุปกรณ์และบุคลากรทางการแพทย์พร้อมช่วยเหลือ  แต่ทางอดีต สส.ที่เป็นกรรมการสมาคมฯ คือ นายอุทัย มิ่งขวัญ ที่ได้รับมอบให้ไปติดตามและติดต่อหน่วยงานระดับ อบต.และ อบจ. ก็ยังไม่มีความแน่นอนว่ารัฐบาลจะช่วยออกค่าใช้จ่ายในการตรวจ หรือจะผลักภาระไปให้หน่วยปกครองท้องถิ่นใช้งบประมาณของท้องถิ่นเอง