พฤษภาคม 12, 2021
  • พฤษภาคม 12, 2021
  • Home
  • ข่าวสังคม
  • อำนาจเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัด ร่วมกับ สวท.อำนาจเจริญ บูรณาการหลายหน่วยงานส่งมอบความสุขให้เด็กพิเศษ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัด ร่วมกับ สวท.อำนาจเจริญ บูรณาการหลายหน่วยงานส่งมอบความสุขให้เด็กพิเศษ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษอำนาจเจริญ

Avatar By on มกราคม 13, 2021 0 164 Views


วันที่ 7 มกราคม 2564 นายทวีป บุตรโพธิ์ เป็นประธานในการมอบขนมและของเล่น พร้อมด้วยสิ่งของที่จำเป็นสำหรับเด็กพิเศษ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ โดยมี นางฐิรัตทียา สุภาชัย ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ รักษาการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ สัสดีจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เจ้าหน้าที่จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมส่งมอบความสุขให้กับเด็กพิเศษในวันนี้


ปกติงานวันเด็กแห่งชาติจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกๆปี เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ แต่ในปีนี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ทำให้ต้องงดจัดงานเพื่อป้องการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

สำหรับในปีนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ร่วมกับ สถานีวิยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ บูรณาการร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ สัสดีจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ได้นำขนมและของเล่นพร้อมด้วยสิ่งของที่จำเป็นสำหรับเด็กพิเศษมามอบให้เด็กพิเศษที่มาเรียนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติเพื่อส่งมอบความสุข ให้กำลังใจและเป็นการกระตุ้นพัฒนาการของพิเศษเหล่านี้ด้วย โดยกิจกรรมในวันนี้มีมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนก่อนเข้าร่วมงาน และสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ มีการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ขอบคุณ ภาพ :ปชส.อจ /ข่าว : ประวัติ นิธิเตชะยศสกุล สำนักข่าว Thainews7 จ.อำนาจเจริญ