พฤษภาคม 12, 2021
  • พฤษภาคม 12, 2021
  • Home
  • ห้องสภากาแฟ

ห้องสภากาแฟ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสภากาแฟ

ท่านต้องการพูดคุยกับสมาชิกท่านอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ท่านต้องการตั้งหัวข้อความเห็นเองได้ไม่จำกัด เราเปิดห้องนี้เพื่อให้ความสะดวกแก่อดีตสมาชิกและสมาชิกรัฐสภาและเป็นสมาชิกเว็บไซต์สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยได้แสดงความคิดเห็นเท่านั้น ห้องนี้สงวนสิทธิ์ และผู้เป็นสมาชิกกลุ่มไลน์สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย สามารถเข้ามาพูดคุย โต้ตอบได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

ท่านสมาชิกรัฐสภาสามารถสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์เพื่อสิทธิ์และรับผลประโชน์บางประการได้โดยแจ้งความประสงค์ไปที่ ADMIN กลาง โทร. 0641952289

ท่าน เสาวลักษณ์ สุริยาทิพย์