มิถุนายน 16, 2021
  • มิถุนายน 16, 2021

สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย ตั้งศูนย์แพทย์อาสาสมาคมฯ ให้บริการตรวจรักษาราคาไม่แพง

Avatar By on มกราคม 12, 2021 0 378 Views

 

ศูนย์แพทย์อาสา สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการตรวจรักษาอดีตสมาชิกรัฐสภา ทั้งสมาชิกที่เป็นท่านอดีต ส.ส.และท่านอดีต ส.ว.โดยมีแผนขยายการเปิดบริการตรวจรักษาประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลของรัฐในอนาคต

ศูนย์แพทย์อาสาสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการทำพิธีลงนามในสัญญาให้จัดตั้งศูนย์แพทย์อาสาระหว่าง เอส แอนด์ ดับบลิว สหคลินิก โดย พลอากาศตรี นายแพทย์ วีระยุทธ์ พิชญโยธิน และ สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย โดย ท่านนายกสมาคมฯ นาย อนันตชัย คุณานันทกุล พร้อมด้วยอุปนายกคนที่ 1 นาย อำพล พันธุ์ประสิทธิ์ ณ ที่ทำการสมาคมฯ เลขที่ 120/6 หมู่ 6 ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

ท่านนายกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย นายนันตชัย คุณานันทกุล พร้อมด้วยอุปนายกคนที่ 1 นายอำพล พันธุ์ประสิทธิ์

ท่านนายกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย นายอนันตชัย คุณานันทกุล พร้อมด้วย พลอากาศตรี นายแพทย์ วีระยุทธ์ พิชญโยธิน ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์อาสา สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย

ท่านนายกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย นายอนันตชัย คุณานันทกุล มอบหนังสือแต่งตั้ง พลอากาศตรี นายแพทย์ วีระยุทธ์ พิชญโยธิน เป็นที่ปรึกษาสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย

โดยสัญญาฉบับนี้ ทางสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยได้ตั้งศูนย์แพทย์อาสาโดยให้เอส แอนด์ ดับบลิว สหคลินิก เป็นผู้จัดการ บริหารศูนย์แพทย์อาสา สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย เพื่อให้บริการตรวจรักษาอดีตสมาชิกรัฐสภา ซึ่งในการบริหารนี้  เอส แอนด์ ดับบลิว สหคลินิก จะต้องจัดแพทย์ทุกสาขาและอุปกรณ์การแพทย์ให้พร้อม เพื่อทำการตรวจรักษาอดีตสมาชิกรัฐสภา  และการคิดค่าตรวจรักษาจะต้องถูกกว่าสถานพยาบาลทั่วไป  ขณะเดียวกัน นอกจากศูนย์แพทย์อาสาจะเป็นการบริการเพื่อการบริการแก่อดีตสมาชิกรัฐสภาเป็นไปด้วยดี ก็จะให้เปิดบริการตรวจรักษาประชาชนทั่วไป  เป็นการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลรัฐอีกด้วย

อนึ่งในการกล่าวของ นาย อนันตชัย คุณานันทกุล นายกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย ได้ระบุถึงสวัสดิการ การบริการสมาคมฯที่จะมีให้กับสมาชิก ซึ่งจะมีในหลายๆด้าน โดยวัตถุประสงค์ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิก และประหยัดค่าใช้จ่ายมากเท่าที่จะทำได้ ในด้านอื่นๆอาทิ การรับเงินเลี้ยงชีพ ซึ่งก็ได้พยายามเรียกร้องให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาซึ่งมีท่าน ชวน หลีกภัย เป็นประธาน ได้พิจารณากลับไปใช้ระเบียบการจ่ายเงินเลี้ยงชีพฉบับแรก ที่ระบุให้จ่ายเงินเลี้ยงชีพตลอดชีพ  ในด้านสมาคมฯเอง ก็ได้พยายามทำโครงการต่างๆ เพื่อจัดหาทุน ระดมทุน ให้มีมากพอจะเพิ่มเงินอุดหนุนให้กับสมาชิก

นาย อนันตชัย คุณานันทกุล นายกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย

พลอากาศตรี นายแพทย์ วีระยุทธ์ พิชญโยธิน ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์อาสา สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย

สำหรับศูนย์แพทย์อาสา สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย มี พลอากาศตรี นายแพทย์ วีระยุทธ์ พิชญโยธิน เป็นผู้อำนวยการศูนย์ ซึ่งศูนย์แพทย์อาสาฯ ให้บริการด้านการตรวจรักษาอดีตสมาชิกรัฐสภา นอกจากจะใช้การรักษาแนวใหม่แล้ว จะให้บริการถึงบ้าน  และจะเปิดบริการตรวจรักษาให้สมาชิกในครอบครัว โดยคิดค่าบริการถูกกว่าที่จะไปรักษาตามคลินิกต่างๆ จะเป็นการช่วยเรื่องสวัสดิการสมาชิกทั้งประหยัดเวลาและค่าบริการทางการแพทย์ให้กับครอบครัวของสมาชิก สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย

ซึ่งโครงการนำร่องดังกล่าว นายอำพล พันธุ์ประสิทธิ์ อุปนายก คนที่1 เปิดเผยว่าศูนย์แพทย์อาสา สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการให้การบริการที่โรงแรมกานต์มณี พาเลซ ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพมหานคร โดยต่อๆไปจะขยายสาขาเครือข่ายให้มีทั่วประเทศ ด้วยนโยบาย ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย แต่ได้ผลดียิ่ง เราจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อบริการคนเหล่านี้ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีบุญคุณสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติมาโดยตลอด