พฤษภาคม 8, 2021
  • พฤษภาคม 8, 2021

Avatar By on มกราคม 15, 2021 0 303 Views

สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย มอบให้ศูนย์แพทย์อาสาออกตรวจโควิดสมาชิกทั่วประเทศ

เมื่อเช้าวันที่ 15 ม.ค.2564 นาย อำพล พันธุ์ประสิทธิ์ อุปนายกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย ได้รับอนุมัติจากนายกสมาคมฯ นายอนันตชัย คุณานันทกุลจัดหน่วยแพทย์ของศูนย์แพทย์อาสาออกเดินทางช่วยเหลือสมาชิกด้วยการตรวจไวรัสโควิด 19 ให้ในราคาที่ประหยัดที่สุด

ตามแผนงานศูนย์แพทย์อาสาจะจัดส่งแพทย์และผู้ช่วยเดินทางไปจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดแรกและมอบหมายให้ นาย อุทัย มิ่งขวัญ กรรมการสมาคมฯ และอดีต สส.ของจังหวัดแจ้งให้อดีต สส.-อดีต สว. ทราบและนัดหมายให้มารับการตรวจที่จุดที่จะกำหนด ฝ่ายแพทย์อาสาจะจัดชุดตรวจไปจำนวนหนึ่งให้มากพอจะตรวจทั้งอดีต สส.-อดีต สว. และสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งผู้ช่วยทั้งหลาย

การตรวจครั้งนี้ถือว่าเป็นการทดลอง หากได้รับการสนับสนุนจากอดีตสมาชิกรัฐสภาในจังหวัดนครราขสีมาด้วยดี ก็จะได้จัดชุดตรวจออกไปตระเวนตรวจสมาชิกในจังหวัดอื่นๆ ดังนั้นระหว่างนี้ ถ้ามีอดีตสมาชิกรัฐสภาจังหวัดใดทั่วประเทศต้องการให้สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยส่งชุดตรวจของแพทย์อาสาไปตรวจไวรัสโควิด สามารถแจ้งไปที่ศูนย์แพทย์สมาคมฯ ที่หมายเลขโทร. 099-147-8947 ในจังหวัดนครราชสีมา แจ้งไปที่นาย อุทัย มิ่งเมือง หมายเลข โทร.065-279-0581

นายอำพล พันธุ์ประสิทธิ์ ชี้แจงต่อไปว่า สำหรับการตรวจโควิด 19 ที่ศูนย์แพทย์อาสาจะจัดไปตรวจนี้ จะเป็นการตรวจด้วยวิธีการเจาะเลือด (antibody -IgM/IgG) คัดกรองผู้ติดเชื้อเพื่อส่งยืนยันกับระบบของกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้ง ซึ่งการตรวจนี้จะดีกว่าการตรวจทั่วๆ ไป เพราะสามารถหาเชื้อที่หลบซ่อนอยู่ได้ จากการตรวจของศูนย์แพทย์อาสา จะทราบได้ว่าโดยการหา Igm หากผลเป็นบวกแสดงว่าติดเชื้อ ส่วนการหา IgG หากผลเป็นบวกแสดงว่าติดเชื้อมานานแล้วกว่า 15 วันขึ้นไป ซึ่งไม่ใช่ช่วงที่แพร่เชื้อ อนึ่งใคร่ชี้แจงแก่อดีตสมาชิกรัฐสภาว่า สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่สมาชิก และสมาคมจะทำประโยชน์ให้ได้มากขึ้น ก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาทั้งอดีตและปัจจุบัน