กรกฎาคม 24, 2021
  • กรกฎาคม 24, 2021

Avatar By on มกราคม 22, 2021 0 400 Views

สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย ได้จัดตั้งศูนย์แพทย์อาสา โดยมี พลอากาศตรี นายแพทย์ วีระยุทธ์ พิชญโยธิน เป็นผู้อำนวยการศูนย์ ซึ่งศูนย์แพทย์อาสาฯ ให้บริการด้านการตรวจรักษาอดีตสมาชิกรัฐสภา นอกจากจะใช้การรักษาแนวใหม่แล้ว จะให้บริการถึงบ้าน  และจะเปิดบริการตรวจรักษาให้สมาชิกในครอบครัว โดยคิดค่าบริการถูกกว่าที่จะไปรักษาตามคลินิกต่างๆ จะเป็นการช่วยเรื่องสวัสดิการสมาชิกทั้งประหยัดเวลาและค่าบริการทางการแพทย์ให้กับครอบครัวของสมาชิก สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย

นาย อนันตชัย คุณานันทกุล นายกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย

นาย อำพล พันธุ์ประสิทธิ์ อุปนายกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย

ซึ่งโครงการนำร่องดังกล่าว นายอำพล พันธุ์ประสิทธิ์ อุปนายก คนที่1 เปิดเผยว่าศูนย์แพทย์อาสา สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการให้การบริการที่โรงแรมกานต์มณี พาเลซ ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพมหานคร โดยต่อๆไปจะขยายสาขาเครือข่ายให้มีทั่วประเทศ ด้วยนโยบาย ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย แต่ได้ผลดียิ่ง เราจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อบริการคนเหล่านี้ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีบุญคุณสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติมาโดยตลอด

พลอากาศตรี นายแพทย์ วีระยุทธ์ พิชญโยธิน ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์อาสาฯ

ศูนย์แพทย์อาสา สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย ศูนย์อำนวยการให้การบริการ ณ ชั้น 9โรงแรมกานต์มณี พาเลซ ซ.ประดิพัทธ์  15 ถนนประดิพัทธ์  สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร