พฤษภาคม 10, 2021
  • พฤษภาคม 10, 2021

Avatar By on มกราคม 21, 2021 0 358 Views

ศูนย์แพทย์อาสา สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย มี พลอากาศตรี นายแพทย์ วีระยุทธ์ พิชญโยธิน เป็นผู้อำนวยการศูนย์ ซึ่งศูนย์แพทย์อาสาฯ ให้บริการด้านการตรวจรักษาอดีตสมาชิกรัฐสภา นอกจากจะใช้การรักษาแนวใหม่แล้ว จะให้บริการถึงบ้าน  และจะเปิดบริการตรวจรักษาให้สมาชิกในครอบครัว โดยคิดค่าบริการถูกกว่าที่จะไปรักษาตามคลินิกต่างๆโดยเป็นการช่วยเรื่องสวัสดิการสมาชิกทั้งประหยัดเวลาและค่าบริการทางการแพทย์ให้กับครอบครัวของสมาชิก สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย

พลอากาศตรี นายแพทย์ วีระยุทธ์ พิชญโยธิน ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์อาสา สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย

ขณะเดียวกัน พลอากาศตรี นายแพทย์ วีระยุทธ์ พิชญโยธิน ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์อาสา สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย เปิดเผยถึงหน่วยแพทย์อาสา ว่ามีความพร้อมในการเดินทางตรวจเยี่ยม สส.ถึงบ้าน นอกจากนี้ในเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทางศูนยการตรวจโควิด-19 ที่ศูนย์แพทย์อาสาจะจัดให้มีการตรวจนั้นจะเป็นการตรวจด้วยวิธีการเจาะเลือด (Antibody -IgM/IgG) คัดกรองผู้ติดเชื้อเพื่อส่งยืนยันกับระบบของกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้ง ซึ่งการตรวจนี้จะดีกว่าการตรวจทั่วๆ ไป เพราะสามารถหาเชื้อที่หลบซ่อนอยู่ได้ จากการตรวจของศูนย์แพทย์อาสา จะเป็นการตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิดจะแบ่งเป็นการตรวจชนิด ชนิด IgM และ IgG โดยการหา IgM หากผลเป็นบวกแสดงว่า ติดเชื้อ ส่วนการหา IgG หากผลเป็นบวกแสดงว่าติดเชื้อมานานแล้วกว่า 15 วันขึ้นไป ซึ่งไม่ใช่ช่วงแพร่เชื้อ

ศูนย์แพทย์อาสา สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย ศูนย์อำนวยการให้การบริการ ณ ชั้น 9โรงแรมกานต์มณี พาเลซ ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพมหานคร