กรกฎาคม 24, 2021
  • กรกฎาคม 24, 2021

นายกรัฐมนตรีเชิญชวนคนไทยรวมพลัง “รวมไทยสร้างชาติ ร่วมต้านโควิด-19”

Avatar By on มกราคม 7, 2021 0 343 Views

นายกรัฐมนตรีเชิญชวนคนไทยรวมพลัง “รวมไทยสร้างชาติ ร่วมต้านโควิด-19” ซื่อสัตย์ต่อตนเอง รับผิดชอบต่อสังคม พร้อมยืนยัน “โครงการคนละครึ่ง” ไม่ต้องเสียภาษี

วันที่ 5 ม.ค. 64 เวลา 12.00 น. ณ โถงตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมอบให้หมายให้รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาจัดทำมาตรการเพิ่มเติม หรือยืดระยะเวลามาตรการเดิม พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอเพื่อช่วยเหลือประชาชนกว่า 40 ล้านคนในทุกพื้นที่ ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรี ได้มีการขอความร่วมมือจากสมาคมโรงแรม ที่พักต่าง ๆ ในโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ไม่ให้มีการเก็บเงินมัดจำเมื่อมีการยกเลิกการจองห้องพัก พร้อมย้ำว่า “โครงการคนละครึ่ง” ไม่ต้องเสียภาษี เพื่อเป็นการผ่อนภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

นายกรัฐมนตรียังตอบคำถามสื่อมวลชนถึงความจำเป็นต้องมีโรงพยาบาลสนามว่า ต้องสร้างความเข้าใจแก่คนในชุมชน ในท้องถิ่น เพราะโรงพยาบาลมีมาตรการในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดที่ชัดเจนเหมือนโรงพยาบาลทั่วไป มีระบบการคัดกรองที่ดี เพียงแต่ต้องมีการตั้งโรงพยาบาลสนาม กระจายในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูง เพื่อให้สามารถให้บริการผู้ป่วยให้โรคอื่น ๆ อีกด้วย และเพิ่มเติมหากโรงพยาบาลทั่วไปไม่เพียงพอ

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีย้ำว่ามาตรการต่าง ๆ คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาทั้งสุขภาพและเศรษฐกิจ ทุกคนต้องร่วมมือกัน “รวมไทยสร้างชาติ ร่วมต้านโควิด-19”  ให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิด-19 โดยทุกคนต้องระมัดระวังตัวเอง ซื่อสัตย์กับตัวเอง เข้าสู่การตรวจสอบคัดกรองโรค ไม่ปิดบังการเดินทางของตัวเองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในสถานที่อื่นเพิ่มเติม คำนึงถึงครอบครัวและสังคมส่วนรวม ที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างหนัก และต้องรับฟัง ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐด้วย

ขอบคุณภาพ-ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก