มิถุนายน 16, 2021
  • มิถุนายน 16, 2021

ศูนย์แพทย์อาสาตรวจโรงงานหาทุน

admin By on พฤศจิกายน 28, 2020 0 278 Views

เมื่อวันที่ 17 เดือนนี้ นาย อำพล  พันธุ์ประสิทธิ์ อุปนายกคนที่ 1 สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยเปิดเผยว่า ตามที่ท่านนายกฯและกรรมการสมาคมอนุมัติให้ นาย อำพล ริเริ่มและดำเนินโครงการ ศูนย์แพทย์อสาสาสมาคมฯ โดยให้หาบุคคลากรบริหารจัดการกันเองนั้น

บัดนี้ท่านนายกสมาคมฯ ท่าน อนันตชัย คุณานันทกุล ได้กรุณาอนุญาตให้ศูนย์แพทย์อาสาจัดทีมแพทย์ระดมตรวจสุขภาพให้ คนงานโรงงานในนิคมสวนอุตสาหกรรมสยามอินดัสเตรียลปาร์ค จังหวัดระยองที่มีคนงานประมาณ 25,000 คน

ทั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการระดมทุนเพื่อให้สมาคมฯมีค่าใช้จ่ายในการทำงานของสมาคมฯ  แต่อย่างไรยังไม่ทราบแน่ชัดว่า การตรวจดังกล่าวจะตรวจโรคอะไร หรือเพียงฉีดวัคซีนประจำปี แต่ท่านนายกฯได้เตรียมเรียกประชุมเจ้าของโรงงานในนิคมให้เพื่อให้ทีมแพทย์อาสาของสมาคมฯได้เข้าไปบริการ

สำหรับศูนย์แพทย์อาสาสมาคมฯเสนอตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลอดีตสมาชิกรัฐสภาทั่วประเทศโดยเฉพาะ ต่อไปถ้าดำเนินไปด้วยดีสมาคมนจะได้เสนอให้บริกการบรรดาท่านสส. และสว. ปัจจุบันด้วย