พฤษภาคม 13, 2021
  • พฤษภาคม 13, 2021
  • Home
  • Uncategorized
  • ข่าวประชุมกรรมาธิการกิจการสภาฯและกรรมการกองทุนฯ

ข่าวประชุมกรรมาธิการกิจการสภาฯและกรรมการกองทุนฯ

admin By on พฤศจิกายน 28, 2020 0 180 Views

เมื่อวันที่ 12 เดือนนี้ นาย อนันต์ ผลอำนวย ประธานกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญประชุม กรรมาธิการฯและกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นอดีตสมาชิกรัฐสภาร่วมด้วยผู้อำนวยการสำนักกฏหมายของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมาร่วมชี้แจง

ปรากฏว่า การเรียกร้องขอให้กรรมาธิการกิจการสภาฯ และกรรมการกองทุนฯ อาทิ ท่าน วันนอร์ มะทา  ท่าน ไพจิตร ศีวรขานซึ่งเป็นกลุ่มผู้ริเริ่มเสนอตั้งกองทุนฯ และท่าน นพ. ชลน่าน ศรีแก้ว ท่าน นฤมล สุตะวิริยะวัฒน์ที่ให้การสนับสนุนกองทุนฯตลอดมา

ในโอกาสนี้ท่านประธานกรรมาธิการกิจการสภาฯ ท่าน อนันต์ ผลอำนวย ได้กรุณาส่งคำเชิญไปที่ ท่าน อนันตชัย คุณานันทกุล นายนกสมาคมสมาชิกรัฐสภไทย  และนาย อำพล  พันธุ์ประสิทธิ์ผู้เป็นส่วนหนึ่งของอดีตสส.-อดีตสว. ที่เรียกร้องการแก้ไขระเบียบการจ่ายเงินกองทุนตลอดมา  ที่ง 2 ท่านได้ชี้แจงเหตุผลในการเรียกร้อง  และท่านนายกสมคมรัฐสภาไทยยังเสนอขอให้ปรับปรุงการรักษาของสมาชิกในรูปประกันชีวิตกลุ่มซึ่งน่าจะประหยัดงบประมาณมากกว่า

ตกลงในที่ประชุม ท่านประธานกรรมาธิการกิจกาสรสภาฯได้สรุปว่าทุกฝ่ายเห็นด้วยในการจะแก่ไขระเบียบการจ่ายเงินกองทุน  และรับทราบข้อเรียกร้องที่ขอให้ปรับปรุงเงินที่จ่ายโดยคำนึงภึงภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบด้วย ส่วนข้อเรียกร้องอื่นๆ ท่านนพ. ชลน่าน ขอให้ดำเนินการเป็นไปทีละขั้นตอน