กรกฎาคม 28, 2021
  • กรกฎาคม 28, 2021

ขอสาธยายโดยพลเมืองชั้นล่างบทความ โดย ฮูกราตรี

By on ธันวาคม 14, 2020 0 355 Views

วันนี้ขอสาธยายอธิบายถึงสภาพชีวิตประจำวันของอดีตสส. คนหนึ่งซึ่งในบั้นปลายชีวิตก็มีรายได้เท่ากับกรรมกรจริงอยู่อดีต สส. และอดีต สว. บางท่านมีฐานะช่วยตัวเองได้ทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งและบุคคลกลุ่มนี้กำลังจะมีส่วนช่วยสมาชิกสมาคมฯ อื่นๆ ได้มาก แต่ก็ตามศรัทธาของแต่ละท่าน เมื่อสมาคมฯ จะไปร้องขอในเร็ววันนี้ ผมจะเอาตัวผมเองเป็นหนึ่งในตัวอย่างอดีตนักเลือกตั้งที่จากพอมีสมบัติอยู่บ้าง แต่หลังจากเลิกเล่นการเมืองแทบไม่เหลืออะไรเลย ดังนั้นที่เยินยอเรียกกันเองว่าท่าน สส.ผู้ทรงเกียรติไม่รู้ว่าเรียกกันเองได้อย่างไร จริงอยู่แม้ตามรัฐธรรมนูญถือว่า สส. คือผู้แทนปวงชน แต่ไปๆมาๆ แม้แต่ในที่ประชุมกรรมาธิการสภาฯผู้แทนผู้ทรงเกียรติก็ถูกผู้นาเยาวชนกล้าชี้หน้ากล้าโต้เถียง ส่วนกรรมาธิการท่านหนึ่งถึงกับขึ้นเสียงชี้หน้าชี้ตาบุคคลภายนอกที่มาร้องเรียนยิ่งทาให้สงสัยว่ามันทรงเกียรติตรงไหนตัวอย่างอดีต สส.คนหนึ่งก็คือตัวผมเอง นอกจากจะเหมือนเพื่อนๆ อดีต สส.ส่วนมากด้วยกันคือได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัสเหมือนกับคนไทยทั้งประเทศ

แต่ในขณะที่ประชาชนหลายๆ อาชีพได้รับเงินช่วยเหลือเป็นระยะๆ แต่พวกนักการเมือง พวกอดีต สส. คือบุคคลพันธุ์พิเศษเสมือนหนึ่งจะไม่ได้รับผลกระทบเลย ซึ่งที่จริงแล้วได้รับหนักยิ่ง เพียงแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยมาก่อนเท่านั้นเริ่มต้น เมื่อผมซึ่งนอกจากจะได้รับผลกระทบจากเชื้อโรคระบาดแล้ว ยังจะมารับกรรมจากการโกงค่าตรวจรักษาของคลีนิคเอกชน ซึ่งเป็นครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่คลีนิคสามารถโกงรัฐได้ถึงจำนวนร้อยละ 80 ของคลีนิคที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ผมไม่อยากคิดครับว่าถึงขนาดนี้ถ้าชาติไม่ถึงคราวพินาศก็ไม่ก็ไม่รู้จะพินาศเมื่อไรเปรียบเทียบกับนักการเมืองในสภา 500-750 คนมีการโกงกันหรือมีตัวอย่างเลวๆแค่ 5-10 ราย แต่โดนด่าทั้งบ้านทั้งเมือง ดังนั้นระหว่างนี้เมื่อยาที่ผมอุตส่าห์เจียดเงินไปซื้อหามารับประทานหมด ก็ย้อนไปขอเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลต้นทางของบรรดาคลีนิคปฐมภูมิ และสิทธิจะรักษาตามบัตรทองต้องรอให้

สปสช.จัดบรรจุให้เร่ร่อนย้อนกลับไปรักษาทึ่คลีนิคใหม่แต่ที่ใดยังไม่ทราบ หมอก็ยังบอกไม่ได้จากประสบการณ์อันเลวร้ายที่คนเป็นนักการเมืองได้พบ ทำให้ตาสว่างว่า ทาไมพวกแพทย์ที่เคยมีคลีนิคส่วนตัวเกลียดทักษิณและโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค พวกแพทย์บางคนคิดแค่ว่าเพราะตัวเองขาดรายได้จากการตรวจรักษาคนไข้ในคลีนิคส่วนตัวที่สร้างรายได้มหาโหดจากชีวิตมนุษย์ตัวเป็นๆ เท่านั้นเอง ร้ายยิ่งไปกว่านั้นทำให้ผมค้นพบความจริงว่ายาชนิดเดียวกันเมื่อผมต้องไปซื้อนอกโรงพยาบาลราคาสูงกว่ากันถึง 100 % จากประสบการณ์อันอุบาทว์นี้มันยิ่งสนับสนุนหรือทาให้ผมตระหนักว่าที่ผมกาลังทามาถูกทางคือเสนอตั้งและได้รับอนุมัติตั้งศูนย์แพทย์อาสาสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยเพื่ออดีตและสมาชิกรัฐสภา เพื่ออานวยความสะดวกโดยการตรวจด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ประหยัดเวลาเพื่อสมาชิกโดยบริการตรวจรักษาให้ถึงบ้านโดยเฉพาะท่านที่พานักใน กทม.ท่านเชื่อไหมสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยจะถือเอาสุขภาพของมวลสมาชิกและรวมไปถึงสมาชิกในครอบครัวเป็นเรื่องสาคัญ

อย่างไรก็ดี ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการและระหว่างจัดตั้งศูนย์แพทย์อาสา เราจะพยายามให้ความรู้แก่สมาชิกถึงประโยชน์การรักษาแนวใหม่ ซึ่งยึดถือการตรวจรักษาแบบโทรเวชหรือรักษาทางไกล (Tele Medicine) เป็นส่วนใหญ่ ที่จะทำให้คนไข้เข้าถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากทั่วโลกรวมถึงขั้นรักษาล่าสุดที่จะมีการเปิดตัวการแพทย์แผนอนาคตแห่งใหม่ล่าสุดในประเทศไทย การรักษาตามแพทย์แผนอนาคต (Future Med.) โดยมีขั้นตอนตั้งแต่ 1.การตรวจวัดระดับเซลล์ เพื่อค้นหาสาเหตุความผิดปกติของเซลล์ ซึ่งหากตรวจพบสิ่งผิดปกติในเซลล์ผู้ใช้บริการจะได้รับการดูแล 2.การล้างเซลล์ โดยการนาสิ่งที่ขัดขวางการทำงานของเซลล์ปกติออกไปหลังจากนั้นจะนำเซลล์ที่ดีเติมกลับเข้าไป 3.การใช้เซลล์บำบัด โดยจะใช้เซลล์ต้นกำเนิดเพื่อทำการบำบัดเป็นหลัก โดยเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนี 4.การดูแลเซลล์ (Pampering) โดยวิธีการควบคุมระดับไวตามิน และระดับสารอนุมูลอิสระในร่างกาย รวมทั้งจะมีการเติมออกซิเจนเข้าไปในเซลล์

จะขอฝันให้ไกล และจะขอไปให้ถึงจุดนั้น คือศูนย์แพทย์อาสาสมาคมฯ จะอาสาตรวจรักษาคนไข้ชาวไทยทั่วโลก