พฤษภาคม 10, 2021
  • พฤษภาคม 10, 2021

การเมือง – ‘วีวอตช์’เผยพบปัญหาเลือกตั้งอบจ. จี้กกต.แก้กฎหมาย-ทบทวนคุณสมบัติกปน.

Avatar By on ธันวาคม 26, 2020 0 245 Views

วันที่ 25 ธ.ค. เครือข่าย We Watch (วีวอตช์) ซึ่งมีภารกิจจับตาการเลือกตั้งทั่วประเทศ แถลงถึงปัญหาการเลือกตั้ง อบจ. และข้อเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผ่านช่องทางออนไลน์ เฟซ บุ๊ก แฟนเพจ WE Watch ว่า ในช่วงการเลือกตั้งอบจ. วันที่ 20 ธ.ค. พบว่า กกต.จัดการเลือกตั้งให้ลุล่วงไปได้ แต่มีความบกพร่องหลายประการ กระทบต่อความน่าเชื่อถือของการเลือกตั้ง ดังนี้

1.ขาดการปกป้องและคุ้มครองสิทธิ์ ประชาชนถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมาก เนื่องจากพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดให้ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านไม่ถึง 1 ปี ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ อีกทั้งการประกาศวันเลือกตั้ง ไม่เอื้ออำนวยให้กลับมาใช้สิทธิ์ได้สะดวก และการจัดทำบัตรเลือกตั้งสร้างความสับสน กรณีไม่ระบุชื่อผู้สมัครและรูปภาพของผู้สมัคร อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำให้บัตรเสีย

2.การวางตัวไม่เป็นกลางของเจ้าหน้าที่ 3.กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) มีความบกพร่อง เช่น ไม่ปิดประกาศเอกสารสำคัญหน้าหน่วย หละหลวมในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้มาใช้สิทธิ์ ให้ข้อมูลหมายเลขผู้สมัครผิดพลาด ไม่เจาะทำลายบัตรที่ยังไม่ถูกใช้ นับคะแนนโดยละเลยการมีส่วนร่วมของประชาชน 4.การลงคะแนนที่เสี่ยงต่อการไม่เป็นความลับ โดยเฉพาะ กปน.ไม่จัดวางคูหาให้มีฉากกั้นด้านหลัง 5.การส่งเสริมบทบาทของภาคประชาชนในการสังเกตการณ์การเลือกตั้งยังมีน้อย 6.ขาดมาตรการควบคุมมิให้เกิดการคุกคามผู้สมัคร ในการหาเสียงในหลายพื้นที่

ส่วนข้อเสนอแนะต่อ กกต. ดังนี้ 1.ควรแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ์ เช่น มาตรา 38(3) พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่นฯ ที่จำกัดสิทธิ์ของประชาชนที่ย้ายที่อยู่ในเวลาต่ำกว่า 1 ปี 2.กกต.ควรแก้ไขระเบียบหรือจัดช่องทางอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์ 3.การจัดทำบัตรเลือกตั้งที่ง่ายต่อความเข้าใจ มีรายชื่อชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 4.ควรทบทวนเรื่องที่มาและคุณสมบัติของผู้จัดการเลือกตั้งใหม่ เช่น ยกเลิกการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นกปน. 5.กกต.ควรทบทวนกระบวนการอบรม กปน. เพื่อปรับปรุงแนวคิดและขั้นตอนการปฏิบัติให้โปร่งใส เข้าใจหลักการเรื่องการลงคะแนนที่เป็นความลับ และ 6.กกต.ควรวางมาตรการทำงานเชิงรุก ป้องกันและเอาผิดผู้ที่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยเฉพาะกรณีคุกคามฝ่ายตรงข้ามและโกงการเลือกตั้ง

 ทั้งนี้ กกต.และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรแสดงความรับผิดชอบในข้อบกพร่องดังกล่าว และทบทวนบทเรียน เพื่อพัฒนามาตรฐานขั้นสูงในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น และควรผลักดันเรื่องการกระจายอำนาจไว้ในรัฐธรรมนูญ